16 October, 2015

Presentació

Innovar, aprendre i ensenyar amb les TIC, motivar, activar… són paraules que sonen constantment en les tendències actuals de l’educació, en els docents que cada dia intenten millorar i respondre a unes necessitats de canvi.

INRED 2017 pretén fer-se ressò d’aquestes inquietuds i tendències, sent una invitació oberta a tots aquells docents creatius, innovadors, emprenedors… que vulguen inspirar, i ser inspirats, amb el seu treball, experiència i investigació en l’educació superior.

En la seua tercera edició, INRED tractarà l’aprenentatge en moviment, tecnologies mòbils, aules obertes, competències, recursos tecnològics, projectes col·laboratius en xarxa… tot açò amb la finalitat de millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge en els centres universitaris. Es proposen doncs diferents àrees temàtiques a les quals esperem s’unisquen molts membres de la comunitat docent en l’educació superior.

Llancem una nova edició de INRED amb els següents objectius:

  • Compartir experiències de producció de recursos tecnològics en l’aula, amb la finalitat de servir de model i ajuda per a la comunitat docent.
  • Animar al professorat a experimentar estratègies innovadores que revertisquen en la millora del procés d’ensenyament-aprenentatge en la formació universitària.
  • Debatre sobre els reptes actuals plantejats a la universitat com a institució directament implicada en la millora dels processos de formació.
  • Afavorir la creació de xarxes de treball i investigació conjunta de processos innovadors en la docència universitària.

Salutació del Comitè Executiu

vtic-bottinavarro

Vicent Botti Navarro
Comitè Executiu INRED2017

veca-fernandezprada

Miguel Á. Fernández Prada
Comitè Executiu INRED2017

La Universitat Politècnica de València convoca l’III Congrés Nacional d’Innovació Educativa i Docència en Xarxa IN-RED 2017 que tindrà lloc en la ciutat de VALÈNCIA els dies 13 i 14 de juliol de 2017, organitzat conjuntament pel Vicerectorat de Recursos Digitals y Documentació i el Vicerectorat d’Estudis, Qualitat i Acreditació.

Igual que en edicions anteriors l’organització de INRED pretén oferir amb aquest congrés un marc de reflexió i intercanvi d’idees per a la millora del processe ensenyament/aprenentatge en l’àmbit de l’Ensenyament Superior. La Universitat, entesa com un servei a la societat, té l’obligació d’evolucionar de la mateixa manera que evoluciona la societat en si mateixa. Amb aquest esperit, IN-RED pretén parar esment de forma especial a l’impacte de l’ús de noves tecnologies en la labor docent. Producció de nous materials didàctics, adaptació de metodologies i noves formes d’entendre el procés d’aprenentatge són només alguns aspectes que abastarà l’edició d’enguany sota el lema “Aprenentatge en moviment”.

Us animem a participar en IN-RED 2017 i a compartir les vostres experiències i idees innovadores per a aconseguir millorar de forma contínua l’eficàcia i la qualitat de la docència universitària.

Cordialment.

Vicent Botti Navarro y Miguel Ángel Fernández Prada

Comitè Executiu INRED2017.